Extra Jungfruolja - Krossning / Malning

Krossningen av oliverna bryter fruktens cellväggar och oljan som finns inuti cellerna flyter ut. Efter att oliverna har rensats och tvättats sker malning.
Oliverna krossas varvid erhålles en enhetlig pasta bestående av fruktmassa och kärna.

När denna fas har gjorts fortsätter man med knådning: degen bearbetas vid en kontrollerad temperatur.

Extraktion: degen pressas in i pressen och en mild och långsam pressning sker.
Med pressningen bildas en fast del och en del bestående av vatten och olja. Den senare utsätts för separation när den hälls i en lämplig centrifug.

Onlinebokning Kontakt

Camping Delle Rose

Camping.Info Recensione

Logo camping.info La wiki-guida dei campeggi!